Saturday, May 16, 2009

Hur kan jag säga... - Karin Boye

Hur kan jag säga om din röst är vacker.
Jag vet ju bara, att den genomtränger mig
och kommer mig att darra som ett löv
och trasar sönder mig och spränger mig.

Vad vet jag om din hud och dina lemmar.
Det bara skakar mig att de är dina,
så att för mig finns ingen sömn och vila,
tills de är mina.

1 comment:

Maree said...

A translation by Michael Peverett:

How can I tell...How can I tell, if your voice is lovely.
I just know this, that it penetrates me
so deep it makes me tremble like a leaf
and rips me into shreds and detonates me.

What do I know about your skin, your limbs.
Just that it jolts me they belong to you,
so that for me there is no sleep and peace
till they are mine too.